Personlig träning

Individuell  träning för just Dig!

Saknar du någon som hjälper dig med din träning? Har du smärta som begränsar eller har det varit utmanande att komma igång med träningen? Eller trampar du på ställe med samma puls från månad till månad? Flowest Personal training (Personlig träning) är svaret på dina utmaningar! 


Personal training innebär individuell coaching inom kondition, hälsa och välmående. I tjänsten ingår även kostrådgivning. Som din personliga tränare stöder jag Dig i förändringsprocessen av dina levnadsvanor. Att förbinda dig till att börja med motion och hälsosamma levnadsvanor kommer att bli lättare.

En väsentlig del av coachingen är Firstbeat Life™ välmåendetjänsten med vilken jag ännu bättre kan följa med ditt välmående. Firstbeat Life™ ger en mycket noggrann bild av återhämtning, sömn och motion och jag kan ta i beaktande dina resurser, reagera snabbt och vid behov uppdatera träningsprogrammet. Istället för att beakta endast 1h träning kan jag beakta 24h belastning och återhämtning och det försäkrar oss om att vi gör rätta val. Mer information om Firstbeat Life™ -mätenheten och analysen hittar du här.

Till varje personal training -paket ingår en avgiftsfri konsultation där vi går igenom dina önskemål och målsättningar samt bekantar oss med olika PT -paket. Du förbinder dig inte till något i och med detta besök.


Personlig träning 6 mån och 12 mån: 

 • Personlig träning 6 månader: omfattar 12 träffar under de första 3 mån, därefter fortsätter coachingen med hjälp av Firstbeat Life™ -välmåendetjänsten under 3 mån 

 • Intensiv träning 6 månader: omfattar 16 träffar under de första 3 mån, därefter fortsätter coachingen med hjälp av Firstbeat Life™ -välmåendetjänsten under 3 mån

 • Personal training 12 månader: omfattar 24 träffar under de första 6 mån, därefter fortsätter coachingen med hjälp av Firstbeat Life™ -välmåendetjänsten under 6 mån tid

 • Intensiv träning 12 månader: omfattar 28 träffar under de första 6 mån, därefter fortsätter coachingen med hjälp av Firstbeat Life™ -välmåendetjänsten under 6 mån 


Till varje personlig träning -paket ingår:
 • Firstbeat Life™ - personlig mätenhet och mobilapp är för ditt bruk under hela träningsperioden. Under perioden får du månatligen en hälsning från Veera med instruktioner baserade på mätningarna. Veera kan följa med effekten på återhämtning, sömn, stressnivåer och fysiska aktiviteten med hjälp av Firstbeat Life™ -mätningarna.

 • Kartläggning av muskelstyrka och rörlighet

 • Vid behov mätning av fettprocent med en kaliper

 • Individuella träningsprogram

 • Individuell kostrådgivning


Priser:

 • 6 mån personlig träning 259€ / mån
 • 6 mån intensiv träning 320€ / mån
 • 12 mån personlig träning 229€ / mån
 • 12 mån intensiv träning 299€ / mån
 • Träning kan också betalas med E-passi, Edenred, Smartum och Eazybreak!