Personlig träning

Individuell träning för just Dig!

Personlig träning 6 mån och 12 mån

Saknar du någon som hjälper dig med din träning? Har du smärta som begränsar eller har det varit utmanande att komma igång med träningen? Eller trampar du på ställe med samma puls från månad till månad? Flowest Personal training (Personlig träning) är svaret på dina utmaningar!

Personal training innebär individuell coaching inom kondition, hälsa och välmående. I tjänsten ingår även kostrådgivning. Som din personliga tränare stöder jag Dig i förändringsprocessen av dina levnadsvanor. Att förbinda dig till att börja med motionering och hälsosamma levnadsvanor kommer att bli lättare.

En väsentlig del av coachingen är Firstbeat Life™  välmåendetjänsten med vilken jag ännu bättre kan följa med ditt välmående. Firstbeat Life™ ger en mycket noggrann bild av återhämtning, sömn och motion och jag kan ta i beaktande dina resurser, reagera snabbt och vid behov uppdatera träningsprogrammet. Istället för att beakta endast 1h träning kan jag beakta 24h belastning och återhämtning och det försäkrar oss om att vi gör rätta val.

Mer information om Firstbeat Life™ -mätenheten och analysen hittar du här.

Till varje personal training -paket ingår en avgiftsfri konsultation där vi går igenom dina önskemål och målsättningar samt bekantar oss med olika PT -paket. Du förbinder dig inte till något i och med detta besök.

I coachingen ingår:

 • 6 mån personlig coaching: omfattar 12 träffar med din coach under de första 3 mån, därefter fortsätter coachingen med hjälp av välmåendetjänsten under 3 mån tid.
 • 12 mån personlig coaching: omfattar 24 träffar med din coach under de första 6 mån. Coachingen fortsätter med hjälp av välmåendetjänsten under de följande 6 mån.

 • Under den tid som välmåendetjänsten används följer din coach Veera hur du utvecklar dig med hjälp av mätningarna i Firstbeat Life™.

 • Firstbeat Life™ - personlig mätenhet och mobilapp är för ditt bruk under hela träningsperioden. Under perioden får du månatligen en hälsning från Veera med instruktioner baserade på mätningarna. Veera kan följa med effekten på återhämtning, sömn, stressnivåer och fysiska aktiviteten med hjälp av Firstbeat Life™ -mätningarna.

 • Kartläggning av muskelstyrka och rörlighet

 • Vid behov mätning av fettprocent med en kaliper

 • Individuella träningsprogram

 • Individuell kostrådgivning

 • Pris 6 mån personlig träning 259€ /mån

 • Pris 12 mån personlig träning 229€ /mån

 • Träning kan också betalas med E-passi, Edenred, Smartum och Eazybreak! 


Kraft och energi! - personlig träning i liten grupp

Vill du mera energi och rörelse i dina dagar? Önskar du att kunna gå upp för den höga backen utan att flåsa? Eller kanske du vill orka spela med dina barn eller träna med dina vänner? Anmäl dig till Kraft och Energi - personlig träning i liten grupp!

Kraft och energi! - personlig träning i liten grupp med 6-8 personer. Vi rör oss raskt i frisk luft på utegymmet vid Ingå spånbanan och i motionstrapporna i Ingå samt med lugnare tempo i Flowests utrymmen i Västankvarn. Som coach fungerar förstås Veera Westerholm från Flowest.

I coachingen ingår:

 • Gruppträffar måndagar kl. 18:30-19:30 med start fr.o.m. 29.8.2022. Första träffen är på spånbanans utegym. Gruppträffarna, som totalt är 12 gånger, ordnas en gång i veckan under en 3 månaders period
 • Coachingen fortsätter med hjälp av välmåendetjänsten under de följande 3 mån. Under den tid som välmåendetjänsten används följer din coach Veera hur du utvecklar dig med hjälp av mätningarna i Firstbeat Life™ .

 • Firstbeat Life™ - personlig mätenhet och mobilapp är för ditt bruk under hela träningsperioden. Under perioden får du månatligen en hälsning från Veera med instruktioner baserade på mätningarna. Veera kan följa med effekten på återhämtning, sömn, stressnivåer och fysiska aktiviteten med hjälp av Firstbeat Life™ -mätningarna.

 • Kartläggning av styrka och rörlighet i början och slutet

 • Individuell träff med Veera efter avslutad coachingperiod

 • Individuell kostrådgivning vid behov

 • Mångsidiga träningsprogram

 • Under hela coachingperioden får du stöd av din coach och din grupp

 • Pågår totalt 6 mån

 • Pris 99€ /mån

 • Träning kan också betalas med E-passi, Edenred, Smartum och Eazybreak! 


Blev du inspirerad? Anmäl dig här!

Om du har frågor, vänligen kontakta Veera via blanketten eller ring 050 4054126!